Handla svenskt!

Som Sveriges minsta mejeriförening är det en självklarhet och stor stolthet för oss att kunna märka våra ostar med Mjölk från Sverige-loggan. För dig som konsument är det en trygghet att veta var varan kommer ifrån och att du genom att välja den bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion. Här kan du som är nyfiken läsa mer om varför det är viktigt att välja mat och råvaror från Sverige.

Varför ska jag välja mat och råvaror med märkningen Från Sverige?

Det vi äter ska vara gott, näringsrikt och hållbart producerat. När du väljer en vara som är uppfödd, producerad, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige kan du vara säker på att den följer svenska lagar och regler och dessutom bidrar till:

Öppna landskap. En förutsättning för att vi ska kunna hålla de svenska landskapen öppna är att det finns bönder som brukar åkrarna och att vi har betande djur i hagarna. Dessutom bidrar lantbruket till sysselsättning på landsbygden.

Biologisk mångfald. Biologisk mångfald är en förutsättning för ett fungerande ekosystem. Betande djur och ett levande lantbruk bidrar till att skapa förutsättningar för att bevara artrikedomen. I Sverige har vi goda förutsättningar för att odla vallväxter som foder åt våra djur, vallodlingen hjälper dessutom till att binda luftens koldioxid.

Friska djur. Sverige har EUs lägsta användning av antibiotika och mycket strikta lagar kring antibiotikaanvändning. Det får till exempel aldrig användas i förbyggande syfte och endast till just den sjuka individen. Sverige har faktiskt världens strängaste djurskyddslagstiftning som bland annat innebär att djuren får behålla sitt naturliga beteende.

Hållbarhet. Att välja svenska livsmedel ger en lägre klimatpåverkan. Svensk mjölkproduktion ger till exempel 44% lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med världssnittet. Svenska bönder arbetar också aktivt med att minska övergödningen.

Vill du läsa ännu mer om alla fördelar med att råvaror och livsmedel från Sverige? Kika in på www.fransverige.se