Integritetspolicy

Att värna om datasekretess och personlig integritet är mycket viktigt för oss på Gäsene Mejeri. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi har om dig och att du känner dig trygg i hur vi behandlar uppgifterna.

EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) har ersatt den gamla personuppgiftslagen (PUL). I kort innebär detta att medborgares och kunders rättigheter stärks samtidigt som myndigheters och våra skyldigheter som företag skärps.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Dina rättigheter innebär i korthet att du kan:

 • Få en kopia av dina personuppgifter
 • Rätta och radera dina personuppgifter
 • Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Tips! Läs mer om vad som gäller hos Integritetsskyddsmyndigheten.se 

 

1. Så här värnas din integritet

Din integritet är viktig för oss på Gäsene Mejeri och vi är måna om att skydda dina personuppgifter när vi behandlar dem. Vi är försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter och du kan känna dig trygg med att behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler.

Följande principer gäller när Gäsene Mejeri hanterar dina personuppgifter:

 • Din integritet respekteras och värnas
 • Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas
 • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt
 • Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för
 • För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma
 • Vår personal informeras kring hur personuppgifter ska hanteras
 • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs
 • Personuppgifter överförs som huvudregel inte till länder utanför EU/EES
 • Som huvudregel behandlar vi inte personuppgifter för personer under 18 år
 • Dina personuppgifter säljs inte till andra företag

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer, bilder och ljudupptagningar. 

Med behandling av personuppgifter menar vi i stort sett allt som görs med personuppgifter. Några vanliga exempel är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i ett register, att lagra dem i t.ex. IT-system, att föra över dem till någon annan och att radera dem.

 

2. Så här behandlas dina personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi kan behöva spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, e-post, adress, bilder och uttalanden. Vi sparar personlig information i olika register beroende på din och vår relation. Våra olika register är baserade på om du är kund/ leverantör/anställd eller eventuellt kommande anställd.

 

Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst för att hantera vår relation med dig som kund/leverantör/anställd. (d.v.s. för att fullgöra våra avtal).

 

Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig, t.ex. genom när du blev kund/leverantör/anställd.

Personuppgifterna kan även samlas in från bolagsregister för att se till att vi har rätt uppgifter till dig.

Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas med olika samarbetspartners som t.ex. med våra revisorer, vår och din bank och leverantörer av våra IT-system som vi behöver för vår verksamhet.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Så länge du eller företaget du jobbar på är kund eller leverantör till oss.

Avslutas ni som kund eller leverantör kommer era personuppgifter raderas 1 år efter att detta registrerats i vårt system.

Skickar du in arbetsansökan sparas denna i 2 år från att den inkommit till oss. De uppgifter som sparas längst är sådan data som behövs för vår bokföring (fakturor och betalningar). Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år.

För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs.

 

3. Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas av Gäsene Mejeri har du följande rättigheter.

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. 
 • Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker). Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver det.
 • Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåt och inte för behandling som redan gjorts.

 

Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på telefon: 0513-250 80, vardagar 8-16 eller e-post: .

 

Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du anmäla ditt missnöje till Datainspektionen (som snart byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling.

 

4. Säkerhetsåtgärder

Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Till exempel behandlar vi bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte behövs längre. Kontinuerligt uppdateras de system som används för att behandla personuppgifter så att de är tillräckligt säkra t.ex. genom anti-virusprogram, brandväggar. Vi kräver och kontrollerar även att våra samarbetspartners behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och enligt lag.

 

5. Cookies

En cookie kan till exempel göra det möjligt att anpassa ditt besök och/eller användas för att spara tid i ofta återkommande aktiviteter. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen ska fungera bra.

 

Så här tar du bort cookies i din webbläsare

I inställningarna i din webbläsare kan du själv ställa in hur du ställer dig till användandet av cookies. Blockerar du samtliga cookies behöver du vara medveten om att viss funktionalitet på sajten kan gå förlorad.

Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

 

Cookies på *.gasenemejeri.se

Vi använder cookies främst för att samla in besöksstatistik. Med hjälp av denna kan vi exempelvis få ett underlag för optimering av sajt och användarupplevelse. Statistiken är anonym och informationen är i samlad form om användare, trafik och trafikleverantörer. Cookies som kopplas mot Facebooks retargeting (intressebaserad annonsering) kan också sättas (se: https://www.facebook.com/ads/preferences/). Vill du avstå från att cookies blir satta så hänvisar vi till stycket ovanför där du själv kan ställa in hur cookies hanteras i din webbläsare.